Hyttaler i bjørk.

Høyttaler i bjørk. Altså bare kassa, sjølve høyttaleren har jeg ikke laget…